• Aller først - Revheim kirke
 • Alteret og kirken
 • Babysang
 • Døpefont med rose
 • Familiegudstjeneste
 • Formiddagstreff
 • JoyKidz
 • Kaos og Sang
 • Kirkekaffe
 • Konfirmasjon
 • LysVåken
 • Spillkveld for herrer
 • Tårnagenthelg

Hva skjer i menigheten?


Les mer om

Julemesse og julemesseverksted

   Les mer...

Påmelding til 6-årsbok 8.-9. desember 2018

   Les mer...

Påmelding til LysVåken 2018

   Les mer...

Hold av disse datoene i høst

   Les mer...

Spillekveld for Herrer Høsten 2018

   Les mer...

Salmekvelder

   Les mer...

Speiding for alle!

   Les mer...

Lys Våken (2006-kullet) tyvstartet adventstiden i november

Lys Våken-gjeng 2017    Les mer...