• Aller først - Revheim kirke
 • Alteret og kirken
 • Babysang
 • Døpefont med rose
 • Familiegudstjeneste
 • Formiddagstreff
 • JoyKidz
 • Kaos og Sang
 • Kirkekaffe
 • Konfirmasjon
 • LysVåken
 • Spillkveld for herrer
 • Tårnagenthelg

Hva skjer i menigheten?


Les mer om

Nytt kor!

   Les mer...

Speiding for alle!

   Les mer...

Lys Våken (2006-kullet) tyvstartet adventstiden i november

Lys Våken-gjeng 2017    Les mer...

Tårnagentklubben trenger frivillige ledere!

   Les mer...

Gjeng!

         Les mer...

Bevare deres tanker og hjerter i Jesus

... heter Hafrsfjord menighets plan for trosopplæring.     Les mer...

Er du på facebook?

  Det er vi også!    Les mer...