Liste over gudstjenester fremover


Nasjonale og lokale retningslinjer er slik at vi nå kan feire åpne ordinære gudstjenester med inntil  200 personer, men Revheim kirke er så liten at her er maksimum 130 personer. Ingen påmelding, men registrering ved inngangen.  

 

Ønsker du å gi søndagens offer selv om du ikke er til stede (eller gudstjenesten er avlyst), så kan du lese hvordan du gjøre det via VIPPS her.

Lørdag 18. september kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester i Revheim kirke ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal.  Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 19. september kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Revheim kirke ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal.  Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Lørdag 25. september kl. 10.00, 12.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester i Revheim kirke ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal.  Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 3. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe med avskjed med daglig leder Magnar Helgeland og velkomst for Eli Taunton.

Søndag 10. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer til misjonsprosjektet Okaldhunga i Nepal.

Søndag 17. oktober ikke gudstjeneste i Revheim – felles i Sunde/Madlamark

Søndag 24. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til TV-aksjonen PLAN. Søndagsskole. Kirkekaffe med årsmøte og innspill på årsmeldingen for 2020.

Søndag 31. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Søndagsskole.

Søndag 7. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Audun Erdal. Vi minnes våre døde. Nattverd. Offer til Kirkens SOS. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 14. november kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» i kirken med utdeling av 4-årsbok ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 21. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Dåp. Offer til NMS Midtøsten. Søndagsskole.

Søndag 28. november kl. 11.00
«LYS VÅKEN» - gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menighetens arbeid.

Søndag 5. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke v/vikar. Dåp. Offer til Normisjon Nepal. Søndagsskole.

Søndag 12. desember kl. 11.00
Sprell levende-gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Dåp. Utdeling av bok til 6-åringene. «Lucia». Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 19. desember kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menigheten.

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Familiegudstjenester i Revheim kirke v/Audun Erdal. Offer til Kirkens Nødhjelp. 

1.juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal.

 

 

 Velkommen!

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake