Liste over gudstjenester fremover


Åpne gudstjenester i Revheim, men pga smittevernhensyn kan kirken kun romme maksimalt 130 personer.

 

Søndag 1. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste - minnegudstjeneste ved Audun Erdal. Kantor Anne Mundal. Vi minnes våre døde. Offer til Kirkens SOS. Søndagsskole. (Ikke kirkekaffe pga korona).

Søndag 8. november kl. 11.00
Familiegudstjeneste «Sprell levende gudstjeneste» i kirken ved Antje Holtmann, Mariann O. Roti, Thomas Torstrup og Audun Erdal. Alle 4-åringene er spesielt invitert. Dåp. Konfirmantgruppe deltar. Ikke kirkekaffe, men samling for 4-åringer med familie i etterkant.

Søndag 15. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ragnar Skottene og Bjørn Stornes. Offer til Okaldhunga-sykehuset i Nepal. Dåp. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 18. november kl. 19.00-19.30 
"Kveldsrast" ved Audun Erdal. 2. Tessaloniker brev kap 3. Nattverd.

Søndag 22. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Anne Mundal og Audun Erdal. Dåp.

Søndag 29. november kl. 11.00
«LYS VÅKEN» - gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Kantor Bjørn Stornes.  Dåp. Offer til Barne og Ungdomsarbeidet.

Søndag 6. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Svein Inge Torstvedt.Kantor Anne Mundal. Dåp. Offer til KRIK. 

Søndag 13. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Kantor Åshild Spikkeland. Dåp. Offer til menigheten.

Julaften kl. 13.00, 14.00, 15.00 og 16.00
Familiegudstjenester i Revheim kirke v/Audun Erdal. Kantor Anne Mundal. Offer til Kirkens Nødhjelp.   

1.juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Kantor Åshild Spikkeland. Organist Vit Kolos.

Søndag 27. desember kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Kantor Åshild Spikkeland. Dåp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velkommen!

 

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake