Liste over gudstjenester fremover


Slik smittesituasjonen nå er kan vi ikke feire ordinære gudstjenester. Dersom det gis åpninger etter 18.01.21 har vi planlagt for følgende gudstjenester. 

 

(Avlyst) Søndag 10. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp.

(Avlyst) Søndag 17. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 24. januar kl. 11.00
Lukket gudstjeneste med dåp i Revheim kirke ved Ragnar Skottene.

Søndag 31. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 7. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. 

Søndag 14. februar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste på Hafrsfjordsenteret ved Antje Holtmann og Audun Erdal. «Tårnagentene».

Søndag 21. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved prost Tor Magne Nesvik. 

Lørdag 27. februar kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. 

Søndag 28. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Anledning til dåp.

Søndag 7. mars ikke gudstjeneste i Revheim. Felles gudstjenester i Madlamark kirke og Sunde kirke.

Søndag 14. mars kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal.  

Søndag 21. mars kl. 11.00 Maria budskapsdag
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal.  

Søndag 28. mars kl. 11.00 Palmesøndag
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal.  

Skjærtorsdag 1. april kl. 19.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal.  Nattverd.


Langfredag 2. april kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Revheim kirke, men felles gudstjeneste i Madlamark ved Audun Erdal.  

Påskedag 4. april kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal.  

 

 

 

 Velkommen!

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake