Alle gudstjenester og arrangement avlyses


Alle arrangement - også gudstjenester  - avlyses fremover tom 18. januar pga smittevern.

Små lukkede dåpsseremonier avholdes på lørdager og søndager for den enkelte familie. Avtaler kan gjøres med sokneprest Audun Erdal, 91871986 eller ae896@kirken.no

 

 

 

Tilbake