Sorggrupper - tilbud til etterlatte


Diakonene i Stavanger leder støttegrupper for mennesker i sorg. Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg - og samtidig lytte til andres erfaringer.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

-Gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg.

-Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet.

-En gruppe består av 6-8 personer og møtes 8-10 ganger.

-Gruppene settes sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon.

-Gruppene møtes på fast sted.

-Nye grupper startes opp når det har meldt seg 6-8 deltagere.

-Alle som deltar har taushetsplikt.

-Tilbudet er gratis.

For mer informasjon kan sokneprest i Hafrsfjord Audun Erdal kontaktes 51840400 eller koordinator for sorggruppene diakon i Sunde menighet Toril Ø. Marthinsen, tlf 936 49 934. e-post:  tm58@kirken.no

Allehelgensdag er den første søndag i november. Pårørende til personer som har hatt kirkelig begravelse/bisettelse inviteres til gudstjenesten i Revheim kirke. Navnene på dem som er døde siden forrige allehelgensdag leses opp i gudstjenesten.  Kontaktpersonen for gravferden får tilsendt invitasjon i posten. 

Tilbake