Har du plass til flyktninger?


Stavanger kommune ønsker å kartlegge ledige boliger til flyktninger.

Det er flere hundre ukrainere i Stavangerregionen som nå venter på en plass å bo. Tilgang på en godkjent bolig er en viktig brikke for å kunne begynne på skole eller jobb. Dette utfordrer oss som kirke.

Kirken i Stavanger har et tett samarbeid med Stavanger kommune, frivillige organisasjoner og asylmottaket for å kunne møte de ukrainske flyktningene på en best mulig måte. Akkurat nå er behovet for boliger det som haster mest. Har du ledig et husrom?

Kommunen ønsker å komme i kontakt med potensielle utleiere for å sikre husrom for flyktninger. Les mer og registrer interesse her!

Tilbake