Bli en glad giver!


Hafrsfjord menighet har et mangfoldig tilbud, og mye av arbeidet drives av innsamlede midler. Om du kan tenke deg å bli fast giver eller gi en gave som et engangsbeløp, så har du muligheten for det. Les mer her.

Hafrsfjord menighet består av mennesker i alle aldere.  Innefor menighetens grenser finne det bl.a. over 1000 barn og unge fra 0-18 år. Vi ønsker å dele kristen tro og Guds kjærlighet med alle disse. Vi ønsker å skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter.

Til dette og alt annet arbeid i menigheten trenger vi nærværende voksne - frivillige og ansatte. Menigheten får noe offentlig støtte til sin aktivitet knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av våre aktiviteter. Menigheten lønner egne ansatte i barne- og ungdomsarbeidet. Derfor utgjør lønnsutgifter den største delen av menighetens samlede utgifter. I tillegg sendes over 20% videre til andre gode formål, bl.a. til menighetens misjonsprosjekter i Midtøsten og i Nepal. Vi trenger din støtte!


Hvordan går jeg fram?

Gå til denne siden og registrer opplysningene. Du kan velge om du ønsker skattefradrag for gaven eller gi gaven anonymt.  Du bruker videre BankID for å gjøre overføringen.

Opprette en avtale om fast trekk.

Dersom du ønsker å opprette en fast giveravtale så får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.  Da trekkes du periodisk for oppgitt beløp på avtalt tid.  Gaver gitt til Hafrsfjord menighet gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt og menigheten rapporterer inn til Skatteetaten hvert år. Grensen for skattefritak er 25 000 kr (2022). 

Opprettelse av ny avtale kan du gjøre på denne siden.  Du bruker videre BankID for å registrere selve avtalen.

Når avtalen er registrert kan du logge inn og redigere avtalen din når som helst og gjøre forandringer.

Du kan også opprette gaveavtale manuelt - ta kontakt med daglig leder.

Takk for gavene som gis til menigheten!
Alle opplysninger om person og giverforhold er konfidensielle og uten innsyn fra andre enn daglig leder.


Daglig leder
Eli Dorthea Taunton
51 84 04 00
97 57 47 32
Send e-post

Tilbake

Del