Velkommen til dåp!


Revheim kirke er et populært sted å ha dåp!

Har du enda ikke døpt deg eller har barn som du ønsker å døpe, er du velkommen til å ta kontakt med oss! Se https://www.hafrsfjord-menighet.no/D%C3%A5p for kontaktinformasjon og mer om dåp.

 

 

Tilbake